สโมสรโรตารีน้ำพองมอบที่นอนลม หน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ ผู้ป่วยติดเตียง

สโมสรโรตารีน้ำพองมอบที่นอนลม หน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 19 พฤษาคม 2564 สโมสรโรตารีน้ำพอง โดยนายก วิภาพรรณ นิจพาณิชย์ สโมสร นายกธนะบัตร สาระ เจ้าหน้าที่เทศบาลลำน้ำพองและอสม. มอบที่นอนลมยาง จำนวน 10 ชุด หน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภคและบริโภค เงินจำนวน 10,000 บาทให้กับผู้ป่วยติดเตียง 10 หมู่บ้าน ใน 2 อำเภอ คือ อำเภอน้ำพอง และ อำเภอกระนวน