สโมสรโรตารีน้ำพองมอบหนังสือเสริมความรู้ให้เด็กๆนักเรียน จังหวัดขอนแก่น

สโมสรโรตารีน้ำพองมอบหนังสือเสริมความรู้ให้เด็กๆนักเรียน จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ 2565
สโมสรโรตารีน้ำพอง ร่วมกับ นาย เกษมชัย นิธิวรรณกุล อดีตผู้ว่าการภาค3350 โรตารีสากล และ นางวิไล นิธิวรรณกุล นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีกรุงเทพฯสุรวงศ์ จัดทำโครงการ มอบหนังสือเสริมความรู้ให้เด็กๆโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และ โรงเรียนโคกกลางนาเลาะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น