สโมสรโรตารีน้ำพองจัดกิจกรรมสอนทำเบเกอรี่เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนหญิง

สโมสรโรตารีน้ำพองจัดกิจกรรมสอนทำเบเกอรี่เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนหญิง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
สโมสรโรตารีน้ำพอง นำโดย นายกอรสา ดอร์เฮอร์ตี ได้ทำโครงการ สานฝันสร้างอาชีพ EMPOWERING GIRL ร่วมกับ โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดย นำวิทยากรด้านอาชีพ ทำเบเกอรี่ มาสอนน้องทำ ขนมเค้กกล้วยน้ำว้า ผลิตผลที่มีอยุ่แทบจะทุกครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างอาชีพ หารายได้พิเศษให้น้องๆ และต่อยอดในการแข่งทักษะด้านคหกรรมและทางสโมสรโรตารี่นํ้าพองได้มอบทุนสนับสนุนจํานวน3000บาทเพื่อส่งเสริมในการแข่งขันการทําเบเกอร์รี่ในระดับภาคไปสู่ระดับประเทศ
ต้องขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณาจารย์และน้องที่ให้ความสนใจในโครงการนี้ ทุกท่านได้รับทั้งความรู้ ความสนุก ความสุข ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี