สโมสรโรตารีน้ำพองร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าทำบุญ

สโมสรโรตารีน้ำพองร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าทำบุญ

สโมสรโรตารีน้ำพองร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าทำบุญ