สโมสรโรตารีพนัสนิคม มอบวีลแชร์ รถเด็กเล่น และของใช้จำเป็น ไปมอบให้แก่เด็กพิการ และผู้สูงอายุ

สโมสรโรตารีพนัสนิคม มอบวีลแชร์ รถเด็กเล่น และของใช้จำเป็น ไปมอบให้แก่เด็กพิการ และผู้สูงอายุ

15 พฤศจิกายน 2565 สโมสรโรตารีพนัสนิคม นำวีลแชร์ รถเด็กเล่น และของใช้จำเป็น ไปมอบให้แก่เด็กพิการ ในอ.พนัสนิคม และผู้ป่วยสูงอายุเดินไม่ได้ ที่ตำบลบ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี