สโมสรโรตารีพนัสนิคม ร่วมรณรงค์การบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลเลี้ยงอาหารผู้บริจาคโลหิต เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์

สโมสรโรตารีพนัสนิคม ร่วมรณรงค์การบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลเลี้ยงอาหารผู้บริจาคโลหิต เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์

23 กุมภาพันธ์ 2566 “มีน้ำใจให้ความรัก” สโมสรโรตารีพนัสนิคม ร่วมรณรงค์การบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี และเลี้ยงอาหารผู้บริจาคโลหิต เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์