สโมสรโรตารีพนัสนิคมนำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเตียงจำนวน 3 ราย

สโมสรโรตารีพนัสนิคมนำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเตียงจำนวน 3 ราย

22 ก.พ. 67 กิจกรรมวันโรตารีมีน้ำใจให้ความรัก สโมสรโรตารีพนัสนิคม นำโดยนายกสมใจ แซ่ลิ้ม นำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเตียงจำนวน 3 ราย พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครอบครัว