สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดร่วมทำกิจกรรมกับโรทาแรคร้อยเอ็ด มอบสื่อการเรียนรู้มอบสีทาอาคาร ให้กับโรงเรียน

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดร่วมทำกิจกรรมกับโรทาแรคร้อยเอ็ด มอบสื่อการเรียนรู้มอบสีทาอาคาร ให้กับโรงเรียน

Rotary Club of Roi-Et Rotaract เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด นำโดยนายกเพชรสุภางค์ ธีระรัตนนุกูลชัย และมวลมิตรโรแทเรียน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรทาแรคร้อยเอ็ด นำโดยนายกพัชระ ชูคำ และมวลสมาชิก มอบสื่อการเรียนรู้ ซึ่งประดิษฐ์และสร้างสรรค์ด้วยสมาชิกโรทาแรคร่วมมือประสานใจร่วมกัน และมอบสีทาอาคาร ให้แก่ร.ร. บ้านขว้างใหญ่ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด.