สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด นำโดย นย.ศุลีมาศ ทองสกุล และมวลมิตรโรแทเรียน ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ไก่ KFC และมอบสิ่งของให้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด