สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดมอบที่นอนลมให้โรงพยาบาล

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดมอบที่นอนลมให้โรงพยาบาล

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด
วันที่ 1 ตุลาคม 2565
สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดได้ให้การต้อนรับ นางพรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์ ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล ปี 2565-2566 และท่านสุภาพบุรุษนันทชัย โรจน์วรรณสินธ์ุ ที่ได้เข้าเยี่ยมสโมสร อย่างเป็นทางการ และไดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ธวัชบุรี เพื่อทำโครงการGG สหรักษ์ฟื้นฟู ผู้ป่วยหลังออกจาก ICU รพ.ร้อยเอ็ด พักฟื้นฟูต่อ เพื่อป้องกันความพิการ ก่อนกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน และได้มอบที่นอนลม จำนวน 5 ชุด เพื่อใช้ในกิจการ โครงการฯ
#สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด #ImagineRotary #จินตนาการสานสร้างงานโรตารี #RotaryInternational #โรตารี #Rotary #District3340