สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดมอบรถเข็นให้ผู้ด้อยโอกาส

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดมอบรถเข็นให้ผู้ด้อยโอกาส

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด
Together we’s save lives
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ทำโครงการรถเข็นคนพิการร่วมกับ สนง พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ และ จนท.อบต.โนนตาล ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส วัดตัวผู้พิการ เด็กพิการตั้งแต่กำเนิด อายุ 10 ปี จากแม่ที่ติดเชื้อ HIVES มีพี่สาว อายุ 13 ปี ครอบครัวอยู่รวมกัน 5 คน กับ ตา&ยาย และ แม่
นย.ศุลีมาศ ทองสกุล สร.ร้อยเอ็ด 3340 โรตารีสากล จินตนาการ สานสร้างงานโรตารี