สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม“ร่วมบริจาคโลหิต ให้เลือด ให้ชีวิต ด้วยรักในวันโปลิโอโลก“

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม“ร่วมบริจาคโลหิต ให้เลือด ให้ชีวิต ด้วยรักในวันโปลิโอโลก“

End Ploio Now 🩸
World Ploio Day. October 24 th , “ Give blood 🩸 Saved lives World Ploio Day” by Rotary Club of Roiet
เนื่องในวันโปลิโอโลก สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด นำโดย นายกศุลีมาศ ทองสกุล และ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน “ร่วมบริจาคโลหิต ให้เลือด ให้ชีวิต ด้วยรักในวันโปลิโอโลก“ ร่วมกับ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ รับบริจาคโลหิต มอบให้กับธนาคารเลือดโรงพยาบาล ร้อยเอ็ด ได้โลหิต จำนวน 147 ยูนิต ปริมาณ 66,150 ซี.ซี. รับบริจาคดวงตา อวัยวะ 15 ราย