สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ร่วมกับสนง.เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพิธีมอบเงิน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ในระยะฟื้นฟูในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 ราย และร่วมมอบเงิน& เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 140 หลังคาเรือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในเขต อ.จังหาร อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณ มวลมิตรโรแทเรียน ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ ค่ะ
#สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด #ImagineRotary #จินตนาการสานสร้างงานโรตารี #RotaryInternational #โรตารี #Rotary #District3340