[ภาพกิจกรรรม]สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย

[ภาพกิจกรรรม]สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ใน วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย โดยการนำของนายกศุลีมาศ ทองสกุล ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2566 เพื่อเผยแพร่ ภาพลักษณ์สโมสรโรตารีให้ เด็กๆและประชาชนทั่วไป ได้รู้จัก สโมสรโรตารี ร้อยเอ็ดและ สากล ได้ดียิ่งขึ้น