สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดจัดอบรมโครงการคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิตแก่คุณครู

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดจัดอบรมโครงการคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิตแก่คุณครู

19-20 สิงหาคม 2566 สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 ร่วมกับ สร.สวนหลวง ภาค 3350 จัดอบรม #โครงการคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิต <www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7%E0%B8%94%…[0]=AZUnVZ8chM_wIU972YKWDCUibh-ODMo2NrLqQV29SBsADIgI3xFP7RZs7J9MsRU9_u_XLu69AUOm2DAo8N6DG32MUZucct_iDKAJv49vj_pmw63-P2–EK2Fsc7NRoRkn2_iRkT8dtRsDPT-xYR3rUo5kMiuOwhgWi-oQmop-FG0nhFRdg1ySl4aGzo3j8EhoeBvjNAIZI8OjpLLQn4yD3nk&__tn__=*NK-y-R> ” ณ รร.เดอะไฮเพลส จ.ร้อยเอ็ดโครงการนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 150 คน..ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมมีคุณครูเข้าอบรม 195 ท่าน โดยได้รับเกรียติจากท่านชัยวัฒน์ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการอบรม และแขกผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงาน [image: 🙏] ขอขอบคุณทีมงานจาก สร.สวนหลวง ภาค 3350 นำโดยท่านประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย และแอนน์จินตนา นายกทิพย์อาภา อน.นนทลี อน.สมชาย ศรีวรางกูล อดีตอาจารย์จากเตรียมอุดมศึกษาเป็นผู้สอนโดยตรงพร้อมทีมวิทยากรอีกหลายท่าน โครงการนี้