สโมสรโรตารีสกลนคร จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีป้าย The Lake of Love

สโมสรโรตารีสกลนคร จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีป้าย The Lake of Love

11 มิถุนายน 2565 สโมสรโรตารีสกลนครและสโมสรอินเตอร์แรคโรงเรียนโพนงามศึกษา จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีป้าย The Lake of Love ที่โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย บ้านเสาวัด ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เพื่อความสวยงาม