สโมสรโรตารีสกลนครจัดกิจกรรม มอบความสุข และมอบของเล่น เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

สโมสรโรตารีสกลนครจัดกิจกรรม มอบความสุข และมอบของเล่น เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 #สโมสรโรตารีสกลนคร <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__[0]=AZXjcYf-1-h3gNPJqm8MWMfoVbTmk0d1Ps3pNCiGd5uJcAmyjZY6Y_J3uWJoGWXuLU75SJNKj2-ZPyHojmD9amyR2wxg6p9v08SXIcpwU1hQDVWO6j-o1Fytic7WrbtfpUOX1GD1XZfgpXlYfCamQEkp&__tn__=*NK-R> #จังหวัดสกลนคร <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__[0]=AZXjcYf-1-h3gNPJqm8MWMfoVbTmk0d1Ps3pNCiGd5uJcAmyjZY6Y_J3uWJoGWXuLU75SJNKj2-ZPyHojmD9amyR2wxg6p9v08SXIcpwU1hQDVWO6j-o1Fytic7WrbtfpUOX1GD1XZfgpXlYfCamQEkp&__tn__=*NK-R> นำโดย นายกธนภัทร เดชศิริอุดม และ สมาชิกสโมสรร่วมกิจกรรม ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะพานคำ อำเภอเมืองสกลนคร โดยการนำของเล่น ม้าโยก จักรยาน อาหารว่าง เช่น แฮมเบอร์เกอร์ปลาที่เลี้ยงแบบไบโอฟอก ขนมโดนัท และขนมขบเคี้ยวมากมาย มอบความสุข ความสนุกสนานและอยู่ท้องให้กับน้องนอจำนวน 33 คน และคุณครูผู้ดูแลอีก 3 ท่าน #สโมสรโรตารีสกลนคร <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__[0]=AZXjcYf-1-h3gNPJqm8MWMfoVbTmk0d1Ps3pNCiGd5uJcAmyjZY6Y_J3uWJoGWXuLU75SJNKj2-ZPyHojmD9amyR2wxg6p9v08SXIcpwU1hQDVWO6j-o1Fytic7WrbtfpUOX1GD1XZfgpXlYfCamQEkp&__tn__=*NK-R> #ImagineRotary <www.facebook.com/hashtag/imaginerotary?__eep__=6&__cft__[0]=AZXjcYf-1-h3gNPJqm8MWMfoVbTmk0d1Ps3pNCiGd5uJcAmyjZY6Y_J3uWJoGWXuLU75SJNKj2-ZPyHojmD9amyR2wxg6p9v08SXIcpwU1hQDVWO6j-o1Fytic7WrbtfpUOX1GD1XZfgpXlYfCamQEkp&__tn__=*NK-R> #จินตนาการสานสร้างงานโรตารี <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%…[0]=AZXjcYf-1-h3gNPJqm8MWMfoVbTmk0d1Ps3pNCiGd5uJcAmyjZY6Y_J3uWJoGWXuLU75SJNKj2-ZPyHojmD9amyR2wxg6p9v08SXIcpwU1hQDVWO6j-o1Fytic7WrbtfpUOX1GD1XZfgpXlYfCamQEkp&__tn__=*NK-R> #RotaryInternational <www.facebook.com/hashtag/rotaryinternational?__eep__=6&__cft__[0]=AZXjcYf-1-h3gNPJqm8MWMfoVbTmk0d1Ps3pNCiGd5uJcAmyjZY6Y_J3uWJoGWXuLU75SJNKj2-ZPyHojmD9amyR2wxg6p9v08SXIcpwU1hQDVWO6j-o1Fytic7WrbtfpUOX1GD1XZfgpXlYfCamQEkp&__tn__=*NK-R> #โรตารี <www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5?__eep__=6&__cft__[0]=AZXjcYf-1-h3gNPJqm8MWMfoVbTmk0d1Ps3pNCiGd5uJcAmyjZY6Y_J3uWJoGWXuLU75SJNKj2-ZPyHojmD9amyR2wxg6p9v08SXIcpwU1hQDVWO6j-o1Fytic7WrbtfpUOX1GD1XZfgpXlYfCamQEkp&__tn__=*NK-R> #Rotary <www.facebook.com/hashtag/rotary?__eep__=6&__cft__[0]=AZXjcYf-1-h3gNPJqm8MWMfoVbTmk0d1Ps3pNCiGd5uJcAmyjZY6Y_J3uWJoGWXuLU75SJNKj2-ZPyHojmD9amyR2wxg6p9v08SXIcpwU1hQDVWO6j-o1Fytic7WrbtfpUOX1GD1XZfgpXlYfCamQEkp&__tn__=*NK-R> #District3340 <www.facebook.com/hashtag/district3340?__eep__=6&__cft__[0]=AZXjcYf-1-h3gNPJqm8MWMfoVbTmk0d1Ps3pNCiGd5uJcAmyjZY6Y_J3uWJoGWXuLU75SJNKj2-ZPyHojmD9amyR2wxg6p9v08SXIcpwU1hQDVWO6j-o1Fytic7WrbtfpUOX1GD1XZfgpXlYfCamQEkp&__tn__=*NK-R> #โรตารีภาค3340 <www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%843340?__eep__=6&__cft__[0]=AZXjcYf-1-h3gNPJqm8MWMfoVbTmk0d1Ps3pNCiGd5uJcAmyjZY6Y_J3uWJoGWXuLU75SJNKj2-ZPyHojmD9amyR2wxg6p9v08SXIcpwU1hQDVWO6j-o1Fytic7WrbtfpUOX1GD1XZfgpXlYfCamQEkp&__tn__=*NK-R> #บริการผู้อื่นเหนือตน <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%…[0]=AZXjcYf-1-h3gNPJqm8MWMfoVbTmk0d1Ps3pNCiGd5uJcAmyjZY6Y_J3uWJoGWXuLU75SJNKj2-ZPyHojmD9amyR2wxg6p9v08SXIcpwU1hQDVWO6j-o1Fytic7WrbtfpUOX1GD1XZfgpXlYfCamQEkp&__tn__=*NK-R> #โรตารีประเทศไทย <www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2?__eep__=6&__cft__[0]=AZXjcYf-1-h3gNPJqm8MWMfoVbTmk0d1Ps3pNCiGd5uJcAmyjZY6Y_J3uWJoGWXuLU75SJNKj2-ZPyHojmD9amyR2wxg6p9v08SXIcpwU1hQDVWO6j-o1Fytic7WrbtfpUOX1GD1XZfgpXlYfCamQEkp&__tn__=*NK-R> #rotarythailand <www.facebook.com/hashtag/rotarythailand?__eep__=6&__cft__[0]=AZXjcYf-1-h3gNPJqm8MWMfoVbTmk0d1Ps3pNCiGd5uJcAmyjZY6Y_J3uWJoGWXuLU75SJNKj2-ZPyHojmD9amyR2wxg6p9v08SXIcpwU1hQDVWO6j-o1Fytic7WrbtfpUOX1GD1XZfgpXlYfCamQEkp&__tn__=*NK-R> #บริการชุมชน <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__[0]=AZXjcYf-1-h3gNPJqm8MWMfoVbTmk0d1Ps3pNCiGd5uJcAmyjZY6Y_J3uWJoGWXuLU75SJNKj2-ZPyHojmD9amyR2wxg6p9v08SXIcpwU1hQDVWO6j-o1Fytic7WrbtfpUOX1GD1XZfgpXlYfCamQEkp&__tn__=*NK-R> #จิตอาสา <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2?__eep__=6&__cft__[0]=AZXjcYf-1-h3gNPJqm8MWMfoVbTmk0d1Ps3pNCiGd5uJcAmyjZY6Y_J3uWJoGWXuLU75SJNKj2-ZPyHojmD9amyR2wxg6p9v08SXIcpwU1hQDVWO6j-o1Fytic7WrbtfpUOX1GD1XZfgpXlYfCamQEkp&__tn__=*NK-R> #บำเพ็ญประโยชน์ <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__[0]=AZXjcYf-1-h3gNPJqm8MWMfoVbTmk0d1Ps3pNCiGd5uJcAmyjZY6Y_J3uWJoGWXuLU75SJNKj2-ZPyHojmD9amyR2wxg6p9v08SXIcpwU1hQDVWO6j-o1Fytic7WrbtfpUOX1GD1XZfgpXlYfCamQEkp&__tn__=*NK-R> #ช่วยเหลือ <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD?__eep__=6&__cft__[0]=AZXjcYf-1-h3gNPJqm8MWMfoVbTmk0d1Ps3pNCiGd5uJcAmyjZY6Y_J3uWJoGWXuLU75SJNKj2-ZPyHojmD9amyR2wxg6p9v08SXIcpwU1hQDVWO6j-o1Fytic7WrbtfpUOX1GD1XZfgpXlYfCamQEkp&__tn__=*NK-R>