สโมสรโรตารีศรีอุบลจัดโครงการสอนเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

สโมสรโรตารีศรีอุบลจัดโครงการสอนเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

วันศุกร์ที่24 ธันวาคม 2564 กศน.ร่วมกับห้องสมุดประชาชนและสโมสรโรตารีศรีอุบล จัดโครงการสอนเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชาวอุบล สัปดาห์นี้สอนทำตุ๊กตาผ้า (หลายๆรอบที่ผ่านมามีสอนทำขนมชั้น ขนมถั่วกวนมะพร้าวอ่อน และทำพวงกุญแจฯลฯ) สโมสรโรตารีศรีอุบลนอกจากจะส่งคนไปฝึกสอนและเรียนแล้วยังช่วยสนับสนุนบริจาคนำ้ดื่มตราโรตารี่ศรีอุบล ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาอบรมตลอดจนผู้เข้ามาใช้บริการห้องสมุดประชาขนทุกคน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวอุบล