สโมสรโรตารีศรีอุบลจัดสอนการทำสบู่ทองคำ ให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเลี้ยงอาหารกลางวัน

สโมสรโรตารีศรีอุบลจัดสอนการทำสบู่ทองคำ ให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 วันโรตารี มีน้ำใจให้ความรัก สโมสรโรตารีศรีอุบล จัดกิจกรรม มอบน้ำใจให้ความรักความเอื้ออาทร กับบุคคลพิเศษ 2 แห่ง คือจัดสอนการทำสบู่ทองคำ ให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาลัยจังหวัดอุบลฯ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้น้องๆสมาชิกบ้านศรีวนาลัยได้ฝึกทักษะ ต่อยอดจนทำจำหน่ายหารายได้ ต่อไป อีกที่หนึ่งคือ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี (คนพิการสติปัญญา มีภาวะพึ่งพิง) ได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อุปกรณ์ทำความสะอาด เสื้อผ้ามือสอง น้ำดื่มตราโรตารีศรีอุบล ขนม และเลี้ยงอาหารกลางวัน 1 มื้อ ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความสุขมากแต่เนื่องจากสถานที่ทั้งสองแห่งมีข้อจำกัดเรื่องการเผยแพร่ภาพทำให้นำเสนอภาพได้ภาพบางส่วนนะคะ