สโมสรโรตารีศิลปาคม-อุดรธานีจัดกิจกรรม เรื่อง “พลังเยาวสตรี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้บกพร่องทางสติปัญญา”

สโมสรโรตารีศิลปาคม-อุดรธานีจัดกิจกรรม เรื่อง “พลังเยาวสตรี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้บกพร่องทางสติปัญญา”

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สโมสรโรตารีศิลปาคม-อุดรธานี จัดกิจกรรมในหัวข้อเรื่อง “พลังเยาวสตรี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้บกพร่องทางสติปัญญา” Empowering Girls for Quality of Life Development of Intellectual Disability โดยมีนางภทรภรณ์ แข็งขัน อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการภาค เป็นประธานโครงการ
จุดมุ่งหมายของสโมสรในการทำกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อต้องการเพิ่มพูนทักษะ และความรู้ให้กับผู้บกพร่องทางสติปัญญา เกี่ยวกับการดูแลสุขะอนามัยเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน และสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่ง จาดนั้นได้มอบของใช้ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้แก่เด็กๆ เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน ขนม เป็นต้นฯ
การออกทำกิจกรรมครั้งนี้สโมสรโรตารีศิลปาคมได้รับการต้อนอย่างอบอุ่นจากนางกฤษณา ธีระวุฒิ ประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมที่ปรึกษา, คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ อย่างดียิ่ง
บรรยากาศในช่วงท้ายของกิจกรรมครั้งนี้ นางสาวกนกวรรณ จีรทรัพย์ นายกสโมสรฯ พร้อมทีมบริหาร ร่วมแจกอาหาร และร่วมกิจกรรมสันทนาการให้แก่เด็กๆ สร้างเสียงหัวเราะ และความสุขให้กับเด็กๆผู้บกพร่องทางสติปัญญา ทั้งยังอุดหนุนสินค้าของศูนย์ ที่ทำโดยผู้พิการทางสติปัญญา