สโมสรโรตารีศิลปาคมอุดรธานีร่วมส่งมอบ อาหารเครื่องดื่มสำหรับ เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ ในงานกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันกำจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี

สโมสรโรตารีศิลปาคมอุดรธานีร่วมส่งมอบ อาหารเครื่องดื่มสำหรับ เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ ในงานกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันกำจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09:00-15:00 น. ณ อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สโมสรโรตารีศิลปาคมอุดรธานี นำโดย นายกเกศสุดา พัฒเพ็ญ และมวลมิตรสมาชิก ออกทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการเทศบาลนครอุดรธานี “โครงการ ส่งเสริมป้องกันกำจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ” โดยมีประธานครอบครัวโรตารี 5 สโมสรอุดรธานี ท่าน วิโรจน์ พิพัฒน์ไชยสิริ (ผู้ว่าการภาครับเลือกปี2566-2567 ภาค3340) ร่วมส่งมอบ อาหารเครื่องดื่มสำหรับ เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ ให้กับ ท่าน ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี มีน้ำ 200 แพค ข้าว 200 ห่อ ผลไม้ 200 ชุด สาคูไส้หมู 200 ชุด โดยเทศบาลนครอุดรธานี และ รพ.เทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกัน กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อส่งเสริมสุขภาพอันดี ทั้งนี้ สโมสรโรตารีศิลปาคมอุดรธานี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ