สโมสรโรตารีศิลปาคม ร่วมกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน

สโมสรโรตารีศิลปาคม ร่วมกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน

สโมสรโรตารีศิลปาคม นำโดย นากยกสโมสร เกศสุดา และมวลมิตรสมาชิก ร่วมกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน