สโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารีร่วมใจหยอดวัคซีนโปลิโอเนื่องในวันโปลิโอโลก

สโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารีร่วมใจหยอดวัคซีนโปลิโอเนื่องในวันโปลิโอโลก

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 สโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี มอบความรัก – ปันสุข “วันโปลิโอโลก” 24 ตุลาคม 2564 ร่วมใจหยอดวัคซีนโปลิโอ ให้กับเด็กๆ อายุ 1 – 5 ปี จำนวน 30 คน เป็นกำลังใจส่งมอบขนม – นม – ตุ๊กตา – ปัจจัยให้ผู้ปกครอง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหลักร้อย นครราชสีมา