สโมสรโรตารี เขต 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โครงการ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย”

สโมสรโรตารี เขต 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โครงการ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย”

22 พฤศจิกายน 2566 เขต 1 โดย ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค นางสมพร ไกรสมุทร เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โครงการ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” หรือ Safe Roads Save Live ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดตราด โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายณรงค์ เทพเสนา เป็นประธานเปิดงานและกล่าวคำไว้อาลัย หลังจากนั้น ได้ร่วมเดินรณรงค์พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรภาคีต่างๆในจังหวัด พร้อมด้วยมิสแกรนด์ตราด และคณะครูและนักเรียน รวมทั้งสิ้นประมาณ เกือบ 200 คน