สโมสรโรตารีตราดส่งมอบถุงแดงขยายข้างพร้อมเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ให้สาธารณสุขจังหวัดตราด

สโมสรโรตารีตราดส่งมอบถุงแดงขยายข้างพร้อมเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ให้สาธารณสุขจังหวัดตราด

วันพฤหัสที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.สโมสรโรตารีตราด นำโดยนายกสุพัฒน์ คุ้มวงษ์ดี และสมาชิก ได้ส่งมอบถุงแดงขยายข้าง จำนวน 250 กก. พร้อมเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 50 ชุด ให้กับสาธารณสุขจังหวัดตราด ( สสจ.)