สโมสรโรตารีตราดมอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียน และ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

สโมสรโรตารีตราดมอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียน และ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. สโมสรโรตารีตราด ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด มอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล โรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด และมอบที่นอนลมพร้อมถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยที่ทีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด