สโมสรโรตารีตราดได้จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันน้องที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด

สโมสรโรตารีตราดได้จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันน้องที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด

สโมสรโรตารีตราดได้จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันน้องที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดนำโดยนายกอบเชย ตั้งบุรสุวรรณ พร้อมกับสมาชิก ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมให้เครื่องอุปโภคบริโภคอาทิเช่นข้าวสารขนมเครื่องปรุงอาหารให้กับครอบครัวเด็กพิเศษให้ใช้ในการดำรงชีพในวันที่ 5 กันยายน 2566