สโมสรโรตารีอุบลมอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาล หน่วยกู้ภัย และ สถานีตำรวจ

สโมสรโรตารีอุบลมอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาล หน่วยกู้ภัย และ สถานีตำรวจ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 64 สโมสรโรตารีอุบล ภาค3340 ร่วมกับ สโมสรโรตารี ลุมพินี ภาค3350 มอบชุด PPE ทั้งหมดจำนวน 60 ชุด ให้กับ รพ.สต.หนองแต้, หน่วยกู้ภัยวัดกลางอุดมเวทย์ และ สถานีตำรวจภูธรพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด