สโมสรโรตารีอุบลจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทำการตรวจสุขภาพ มอบยารักษาโรค นม ขนม ให้กับชาวบ้าน จำนวน 200 ราย ณ เมืองดักจึง แขวงเซกอง สปป.ลาว

สโมสรโรตารีอุบลจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทำการตรวจสุขภาพ มอบยารักษาโรค นม ขนม ให้กับชาวบ้าน จำนวน 200 ราย ณ เมืองดักจึง แขวงเซกอง สปป.ลาว

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2566 สร.อุบล ภาค3340 ร่วมกับ สร.ลุมพินี ภาค3350,ชุมชนโรตารีฮักปากเซ RCC และ รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี ~ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 (Friendship for Health) ~ ทำการตรวจสุขภาพ มอบยารักษาโรค นม ขนม ให้กับชาวบ้านผู้มารับการรักษาและเด็กนักเรียน จำนวน 200 ราย ณ เมืองดักจึง แขวงเซกอง สปป.ลาว