งานประชุมINTER CITY Kalasin

งานประชุมINTER CITY ของภาค 3340 RI จะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมริมปาว  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  โดยได้รับเกียรติจากสโมสรโรตารีกาฬสินธุ์
เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน  เรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนเข้าร่วมประชุมพบปะสังสรรค์
กันในงาน INTER CITY KALASIN  และมาท่องเที่ยวเมื่อกาฬสินธุ์ร่วมกัน




คุณอาจต้องการดู