งานแข่งขันฟุตบอลประเพณีโรตารี 4 ภาค

ข่าวประชาสัมพันธุ์  เรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน ภาค 3330 ,3340 ,3350 และ3360

ร่วมเป็นเกียรติ ในการเข้าชมและเป็นกองเชียร์ ในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีโรตารี 4 ภาค
ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.-21.00 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน
นนทบุรีวิทยาลัย ถนนราชพฤกษ์  สามารถลงทะเบียน ได้ที่ นย.เพ็ญพิมล พิพัฒน์อาภา 
โทร.ฯ064-964-2942คุณอาจต้องการดู