โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ปีบริหาร2561-2562

เยาวชนแลกเปลี่ยนในโครงการยาวชนแลกเปลี่ยนของภาค3340 ไม่ว่าจะเป็นเด็กต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในไทยหรือเด็กไทยที่ไปอยู่ในต่างประเทศ ต่างก็กำลังอยู่ในระหว่างเริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้บ้างแล้วและใช้ชีวิต โดยคลายความกังวลและคิดถึงบ้าน และคลายจากความกังวลด้านอื่นแล้  สิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอ เป็นต้นว่าพบกับพ่อแม่โฮสใหม่ที่ต้องปรับตัวปรับความเข้าใจ ปรับข้อตกลงในบ้าน ปรับตัวกับสภาพแวดล้อม ปรับตัวกับเพื่อนใหม่ๆ ภาระกิจที่แตกต่างไปจากบ้านเกิดตัวเองโดยสิ้นเชิง  และ วันนี้ ก็เป็นที่น่ายินดีสำหรับปีบริหารนี้ที่ทุกอย่างเป็นไปในทางบวกเป็นอย่างมาก ยังมาถึงซึ่งความปิติยินดีต่อพ่อแม่ที่ส่งบรรดาลูกๆเข้าร่วมโครงการฯ และคณะกรรมการของโครงการเยาชนแลกเปลี่ยนฯ เป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณ อผช.วัชรินทร์  วานิช  เขียนบทความประกอบรูปภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน ปีบริหาร 2561-2562

คุณอาจต้องการดู