สโมสรแหลมฉบัง มอบเสื้อกราว พี อี ให้โรงพยาบาลแหลมฉบัง

สโมสรแหลมฉบัง มอบเสื้อกราว พี อี ให้โรงพยาบาลแหลมฉบัง

สโมสรแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี นำโดย นยล อณุภา รภากรรื่นจิต มอบเสื้อกราว พี อี จำนวน 2640 ตัว มูลค่ารวม 66,000. บาท แก่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้แพทย์ พยาบาลได้มีเครื่องป้องกันตนเองจากโรคโควิท 19