สโมสรโรตารีแหลบฉบังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สโมสรโรตารีแหลบฉบังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สโมสรโรตารีแหลมฉบัง ร่วมกับ วัดหนองฆ้อ คณะผู้มีจิตศรัทธา ออฟโรตพันธมิตร กลุ่มเพื่อนทับลาน ร่วมบริจาค ทุนทรัพย์ให้กับ โรงเรียนบ้านทับลาน 10,000 บาท และโรงเรียนบ้านกระเดือง 10,000 บาท พร้อมมอบสิ่งของให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ ปราจีนบุรี และ โคราช สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี